קורסים משרד הכלכלה

 
 
קורס טבחות – סוג 1 ׁ(מוסדי) - לפרטים: דניאלה 09-9525003

קורס טבחות סוג 1 הוא קורס הכשרה מקצועית הנמשך כשמונה חודשים (32 שבועות)
במתכונת של חמישה ימי-לימודים בשבוע (42 שעות שבועיות).

הקורס פועל עפ"י תוכנית לימודים של משרד הכלכלה (תמ"ת) ובפיקוחו הצמוד.

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה במבחנים הממשלתיים לסיווג מקצועי, יהיו זכאים
לתעודת מקצוע טבחות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת).


תוכנית הלימודים

בקורס שלושה פרקי-לימוד עיקריים:

א) פרק עיוני הנלמד בכתה.
ב) תרגול מעשי מודרך בסדנאות לימודיות.
ג) התנסות מעשית בענף ההארחה (סטאז'-חוץ).

תוכנית הלימודים כוללת בין השאר את הנושאים הבאים: תורת המקצוע,
תורת החומרים, תורת התפריט, טרמינולוגיה מקצועית, ביקורת מזון ומשקאות,
תזונה, תברואה, מסעדנות ועוד.

הפרק העיוני והתרגול המעשי מתבצעים לסרוגין, כשרמת המורכבות של המטלות
המעשיות עולה. בהתאם להתקדמותו של התלמיד בחומר העיוני.

בפרקים המעשיים – מתבצע התרגול במשמרות בקר או ערב וגם בימי שישי עפ"י צפי הפעילות במקום.

כללים מחייבים

השתתפות התלמידים בקורס מותנית בהצגת אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה.

על התלמידים חלה חובת נוכחות מלאה בכל הפרקים. נוכחות התלמידים מדווחת מדי חודש למשרד הכלכלה (התמ"ת). תלמיד אשר נוכחותו נמוכה מ-85% , לא יורשה
להבחן במבחני הסיווג הממשלתיים.

בפרק העיוני נדרשים התלמידים להגיע בהופעה נאותה המכבדת את ביה"ס.


בפרק המעשי נדרשים התלמידים להופיע בלבוש מקצועי הכולל :
ז'קט טבחים לבן, מכנסי פפיטה, נעליי עבודה בטיחותיות, סינר ומגבת.

באחריותו של כל תלמיד לבדוק את זכאותו לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה במהלך לימודיו.


תנאי קבלה לקורס

10 שנות לימוד.
מבחני קבלה.
וועדת קבלה.


תהליך ההרשמה

ההרשמה לקורס רק באמצעות טפסי הפנייה של שירות התעסוקה (טופס ש.ת.22).

בעת ההרשמה על המועמד להציג:

הפנייה משרות התעסוקה במקום מגוריו.

צילום תעודות השכלה.
צילום תעודת שחרור מצה"ל.
שתי תמונות פספורט.

דמי ההרשמה – במזומן בלבד – 200 ₪.
מועמד שנרשם יוזמן למבחני קבלה (עברית, אנגלית וחשבון).
יש להביא למבחן תעודת זהות, כלי-כתיבה ומחשבון-כיס.

לאחר המבחנים יזומן המועמד לראיון בפני וועדת-קבלה המורכבת מנציג משרד הכלכלה (התמ"ת), נציג שירות התעסוקה ונציג ביה"ס.
לאחר הראיון האישי בוועדה מתבקשים המועמדים להתקשר למחלקת הרישום - באותו היום או למחרת - על-מנת לקבל את החלטת הוועדה.
מועמד אשר התקבל לקורס מתחייב להסדיר את תשלומי שכה"ל בגזברות ביה"ס, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות.


תעריפי שכר-לימוד בש"ח (כולל מע"מ)

שכר לימוד ישיר על סך 3,707 ₪ כולל מע"מ.
התשלומים הנלווים שאינם נכללים בשכ"ל כוללים:

1. כלי עבודה ערכה אישית.
2. שכפול, תקציר חוברת מתכונים ושירותי אינטרנט.
3. אגרת מבחן נאמן תברואה.
4. השתתפות בשמירה.

סה"כ תשלום לקורס במזומן הינו : 5,959 ₪ כולל מע"מ.

ניתן לשלם בתשלומים: עד 7 תשלומים ואז הסכום יעמוד על 6,369 ₪.


כל תלמידי ביה"ס רשאים להשתמש בשירותי הספרייה .
תלמיד המעוניין להשאיל ספרים יפקיד צ'ק מזומן לבטחון בלבד ע"ס 300 ₪.
צ'ק זה יוחזר בסוף הקורס בכפוף להחזר ספרים ואישור הספרנית.


בשעת הצורך (ז'קט נשכח, ז'קט מלוכלך וכו') ניתן יהיה לקבל ז'קט במחסן לבנים תמורת
תשלום על-סך 25 ₪ ומתן ערבון/ פיקדון להחזר. התשלום יתבצע אצל גזברית
בית הספר.


הלימודים בקורס טבחות סוג 1 , מוכרים לצורך שימוש בפיקדון חיילים משוחררים
(פרטים במקום).

נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא.נא צרו קשר עם דניאלה – 09-9525003 או 09-9525056 או בדוא"ל DANIELA@TADMOR.CO.IL


 

 
קורס טבחות – סוג 1 (משולב בתעשייה 3+3)

קורס טבחות סוג 1 הוא קורס הכשרה מקצועית הנמשך כ-9 חודשים (35 שבועות)
במתכונת של חמשה ימים בשלב א', וששה ימים בשלב ב'.

הקורס פועל עפ"י תוכנית לימודים של משרד הכלכלה (תמ"ת) ובפיקוחו הצמוד.

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה במבחנים הממשלתיים לסיווג מקצועי, יהיו זכאים
לתעודת מקצוע טבחות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת).

מבנה הקורס

שלב א' – לימודים
8 שבועות המתקיימים בביה"ס "תדמור" וכוללים לימוד פרקים עיוניים ותרגול מעשי
מודרך בסדנאות לימודיות. בשלב זה לומדים חמשה ימים בשבוע (42 שעות שבועיות).

שלב ב' – לימודים משולבים בתעשייה
27 שבועות, המתחלקים לשלושה ימי-לימוד ב"תדמור" (24 שעות), ושלושה ימי
עבודה בתעשייה (21 שעות).
לתשומת לבך: שלב ב' מתפרש על פני ששה ימים בשבוע.

תוכנית הלימודים כוללת בין השאר את הנושאים הבאים: תורת המקצוע,
תורת החומרים, תורת התפריט, טרמינולוגיה מקצועית, ביקורת מזון ומשקאות,
תזונה, תברואה, מסעדנות ועוד.

בפרקים המעשיים – מתבצע התרגול במשמרות בקר או ערב וגם בימי שישי (בשלב א')
עפ"י צפי הפעילות במקום.

כללים מחייבים

השתתפות התלמידים בקורס מותנית בהצגת אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה.

על התלמידים חלה חובת נוכחות מלאה בכל הפרקים. נוכחות התלמידים מדווחת מדי חודש למשרד הכלכלה (התמ"ת). תלמיד אשר נוכחותו נמוכה מ-85% , לא יורשה
להבחן במבחני הסיווג הממשלתיים.

בפרק העיוני נדרשים התלמידים להגיע בהופעה נאותה המכבדת את ביה"ס.

בפרק המעשי נדרשים התלמידים להופיע בלבוש מקצועי הכולל :
ז'קט טבחים לבן, מכנסי פפיטה, נעליי עבודה בטיחותיות, סינר ומגבת.

באחריותו של כל תלמיד לבדוק את זכאותו לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה במהלך לימודיו.


תנאי קבלה לקורס

10 שנות לימוד.
מבחני קבלה.
וועדת קבלה.

תהליך ההרשמה

ההרשמה לקורס רק באמצעות טפסי הפנייה של שירות התעסוקה (טופס ש.ת.22).

בעת ההרשמה על המועמד להציג:

הפנייה משרות התעסוקה במקום מגוריו.

צילום תעודות השכלה.
צילום תעודת שחרור מצה"ל.
שתי תמונות פספורט.

דמי ההרשמה – במזומן בלבד – 200 ₪.
מועמד שנרשם יוזמן למבחני קבלה (עברית, אנגלית וחשבון).
יש להביא למבחן תעודת זהות, כלי-כתיבה ומחשבון-כיס.
לאחר המבחנים יזומן המועמד לראיון בפני וועדת-קבלה המורכבת מנציג משרד הכלכלה (התמ"ת), נציג שירות התעסוקה ונציג ביה"ס.
לאחר הראיון האישי בוועדה מתבקשים המועמדים להתקשר למחלקת הרישום - באותו היום או למחרת - על-מנת לקבל את החלטת הוועדה.


מועמד אשר התקבל לקורס מתחייב להסדיר את תשלומי שכה"ל בגזברות ביה"ס, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות.


תעריפי שכר-לימוד בש"ח (כולל מע"מ)

שכר לימוד ישיר על סך 3,707 ₪ כולל מע"מ.
התשלומים הנלווים שאינם נכללים בשכ"ל כוללים:

1. כלי עבודה ערכה אישית.
2. שכפול, תקציר חוברת מתכונים ושירותי אינטרנט.
3. אגרת מבחן נאמן תברואה.
4. השתתפות בשמירה.

סה"כ תשלום לקורס במזומן הינו : 5,959 ₪ כולל מע"מ.

ניתן לשלם בתשלומים: עד 7 תשלומים ואז הסכום יעמוד על 6,369 ₪.


כל תלמידי ביה"ס רשאים להשתמש בשירותי הספרייה .
תלמיד המעוניין להשאיל ספרים יפקיד צ'ק מזומן לבטחון בלבד ע"ס 300 ₪.
צ'ק זה יוחזר בסוף הקורס בכפוף להחזר ספרים ואישור הספרנית.


בשעת הצורך (ז'קט נשכח, ז'קט מלוכלך וכו') ניתן יהיה לקבל ז'קט במחסן לבנים תמורת
תשלום על-סך 25 ₪ ומתן ערבון/ פיקדון להחזר. התשלום יתבצע אצל גזברית
בית הספר.


הלימודים בקורס טבחות סוג 1 , מוכרים לצורך שימוש בפיקדון חיילים משוחררים
(פרטים במקום).

נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא.

 

 
קורס קונדיטוריה – סוג 1 (מוסדי)

קורס קונדיטוריה סוג 1 הוא קורס הכשרה מקצועית הנמשך כשבעה חודשים (29 שבועות)
במתכונת של חמישה ימי-לימודים בשבוע (42 שעות שבועיות).

הקורס פועל עפ"י תוכנית לימודים של משרד הכלכלה (התמ"ת) ובפיקוחו הצמוד.

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה במבחנים הממשלתיים לסיווג מקצועי, יהיו זכאים
לתעודת מקצוע קונדיטאות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת).


תוכנית הלימודים

בקורס שלושה פרקי-לימוד עיקריים:

א) פרק עיוני הנלמד בכתה.
ב) תרגול מעשי מודרך בסדנאות לימודיות.
ג) התנסות מעשית בענף ההארחה (סטאז'-חוץ).

תוכנית הלימודים כוללת בין השאר את הנושאים הבאים: תורת המקצוע,
תורת החומרים, תזונה, תברואה, שיטות אפיה ובישול, חשבון מקצועי, יזמות עסקית ועוד.

בפרקים המעשיים מתבצע התרגול במשמרות בקר או ערב וגם בימי שישי עפ"י צפי הפעילות במקום.


כללים מחייבים

השתתפות התלמידים בקורס מותנית בהצגת אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה.

על התלמידים חלה חובת נוכחות מלאה בכל הפרקים. נוכחות התלמידים מדווחת מדי חודש למשרד הכלכלה (התמ"ת). תלמיד שנוכחותו תפחת מ-85% לא יוכל לגשת לבחינות הסיווג הממשלתיות.

בפרק העיוני נדרשים התלמידים להגיע בהופעה נאותה המכבדת את ביה"ס.

בפרק המעשי נדרשים התלמידים להופיע בלבוש מקצועי הכולל:
ז'קט טבחים לבן, מכנסי –פפיטה, נעליי עבודה בטיחותיות, סינר ומגבת.

באחריותו של כל תלמיד לבדוק את זכאותו לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה במהלך לימודיו.


תנאי קבלה לקורס

10 שנות לימוד.
מבחני קבלה.
וועדת קבלה.


תהליך ההרשמה

ההרשמה לקורס רק באמצעות טפסי הפנייה של שירות התעסוקה (טופס ש.ת.22).

בעת ההרשמה על המועמד להציג:

א. הפנייה משרות התעסוקה במקום מגוריו.

ב. צילום תעודות השכלה.
ג. צילום תעודת שחרור מצה"ל.
ד. שתי תמונות פספורט.

דמי ההרשמה – במזומן בלבד – 200 ₪.
מועמד שנרשם יוזמן למבחני קבלה (עברית, אנגלית, חשבון וגרפיקה).
יש להביא למבחן תעודת זהות, כלי-כתיבה ומחשבון-כיס.
לאחר המבחנים יזומן המועמד לראיון בפני וועדת-קבלה המורכבת מנציג משרד הכלכלה (התמ"ת), נציג שירות התעסוקה ונציג ביה"ס.
לאחר הראיון האישי בוועדה מתבקשים המועמדים להתקשר למחלקת הרישום - באותו היום או למחרת - על-מנת לקבל את החלטת הוועדה.
מועמד אשר התקבל לקורס חייב להסדיר את תשלומי שכה"ל בגזברות ביה"ס בכפוף לחתימה על כתב התחייבות.


תעריפי שכר-לימוד בש"ח (כולל מע"מ)

שכר לימוד ישיר על סך 3,855 ₪ כולל מע"מ.
התשלומים שאינם נכללים בשכ"ל הנלווים כוללים:

1. כלי עבודה ערכה אישית.
2. שכפול, תקציר חוברת מתכונים ושירותי אינטרנט.
3. השתתפות בשמירה.

סה"כ תשלום לקורס במזומן הינו: 5,959 ₪ כולל מע"מ.

ניתן לשלם בתשלומים: עד 7 תשלומים ואז הסכום יעמוד על 6,369 ₪.

כל תלמידי ביה"ס רשאים להשתמש בשירותי הספריה.
תלמיד המעוניין להשאיל ספרים יפקיד צ'ק מזומן לבטחון בלבד ע"ס 300 ₪.
צ'ק זה יוחזר בסוף הקורס בכפוף להחזר ספרים ואישור הספרנית.

בשעת הצורך (ז'קט נשכח, ז'קט מלוכלך וכו') ניתן יהיה לקבל ז'קט במחסן לבנים
תמורת תשלום של 25 ₪ על סך של ומתן ערבון/ פיקדון להחזר. התשלום יתבצע
אצל גזברות בית הספר.


הלימודים בקורס קונדיטאות סוג 1 , מוכרים לצורך שימוש בפיקדון חיילים משוחררים (פרטים במקום).


נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא מאלה.

 

 
קורס קונדיטוריה – סוג 1 (משולב בתעשייה 3+3)

קורס קונדיטוריה סוג 1 הוא קורס הכשרה מקצועית הנמשך כ- 9 חודשים (35 שבועות)
במתכונת של חמשה ימים בשלב א', וששה ימים בשלב ב'.

הקורס פועל עפ"י תוכנית לימודים של משרד הכלכלה (התמ"ת) ובפיקוחו הצמוד.

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה במבחנים הממשלתיים לסיווג מקצועי, יהיו זכאים
לתעודת מקצוע קונדיטאות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת).

מבנה הקורס

שלב א' לימודים מוסדיים
10 שבועות המתקיימים בביה"ס "תדמור" וכוללים לימוד פרקים עיוניים ותרגול מעשי
מודרך בסדנאות לימודיות. בשלב זה לומדים חמשה ימים בשבוע (42 שעות שבועיות).

שלב ב' לימודים משולבים בתעשייה
25 שבועות המתחלקים לשלושה ימי לימוד ב"תדמור" (21 שעות), ושלושה ימי עבודה בתעשייה (21 שעות).
לתשומת לבך: שלב ב' מתפרש על פני ששה ימים בשבוע.

תוכנית הלימודים כוללת בין השאר את הנושאים הבאים: תורת המקצוע,
תורת החומרים, תזונה, תברואה, שיטות אפייה ובישול, חשבון מקצועי, יזמות עסקית
ועוד.

בפרקים המעשיים מתבצע התרגול במשמרות בקר או ערב עפ"י צפי הפעילות במקום.


כללים מחייבים

השתתפות התלמידים בקורס מותנית בהצגת אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה.

על התלמידים חלה חובת נוכחות מלאה בכל הפרקים. נוכחות התלמידים מדווחת מדי חודש למשרד הכלכלה (התמ"ת). תלמיד שנוכחותו תפחת מ-85% לא יוכל לגשת לבחינות הסיווג הממשלתיות.

בפרק העיוני נדרשים התלמידים להגיע בהופעה נאותה המכבדת את ביה"ס.

בפרק המעשי נדרשים התלמידים להופיע בלבוש מקצועי הכולל:
ז'קט טבחים לבן, מכנסי –פפיטה, נעליי עבודה בטיחותיות, סינר ומגבת.

באחריותו של כל תלמיד לבדוק את זכאותו לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה במהלך לימודיו.


תנאי קבלה לקורס

10 שנות לימוד.
מבחני קבלה.
וועדת קבלה.

תהליך ההרשמה

ההרשמה לקורס רק באמצעות טפסי הפנייה של שירות התעסוקה (טופס ש.ת.22).

בעת ההרשמה על המועמד להציג:

א. הפנייה משרות התעסוקה במקום מגוריו.
ב. צילום תעודות השכלה.
ג. צילום תעודת שחרור מצה"ל.
ד. שתי תמונות פספורט.

דמי ההרשמה – במזומן בלבד – 200 ₪.
מועמד שנרשם יוזמן למבחני קבלה (עברית, אנגלית, חשבון וגרפיקה).
יש להביא למבחן תעודת זהות, כלי-כתיבה ומחשבון-כיס.
לאחר המבחנים יזומן המועמד לראיון בפני וועדת-קבלה המורכבת מנציג משרד הכלכלה (התמ"ת), נציג שירות התעסוקה ונציג ביה"ס.
לאחר הראיון האישי בוועדה מתבקשים המועמדים להתקשר למחלקת הרישום - באותו היום או למחרת - על-מנת לקבל את החלטת הוועדה.
מועמד אשר התקבל לקורס חייב להסדיר את תשלומי שכה"ל בגזברות ביה"ס בכפוף לחתימה על כתב התחייבות.

תעריפי שכר-לימוד בש"ח (כולל מע"מ)

שכר לימוד ישיר על סך 3,855 ₪ כולל מע"מ.
התשלומים שאינם נכללים בשכ"ל הנלווים כוללים:

1. כלי עבודה ערכה אישית.
2. שכפול, תקציר חוברת מתכונים ושירותי אינטרנט.
3. השתתפות בשמירה.

סה"כ תשלום לקורס במזומן הינו: 5,959 ₪ כולל מע"מ.

ניתן לשלם בתשלומים: עד 7 תשלומים ואז הסכום יעמוד על 6,369 ₪.

כל תלמידי ביה"ס רשאים להשתמש בשירותי הספריה.
תלמיד המעוניין להשאיל ספרים יפקיד צ'ק מזומן לבטחון בלבד ע"ס 300 ₪.
צ'ק זה יוחזר בסוף הקורס בכפוף להחזר ספרים ואישור הספרנית.

בשעת הצורך (ז'קט נשכח, ז'קט מלוכלך וכו') ניתן יהיה לקבל ז'קט במחסן לבנים
תמורת תשלום של 25 ₪ על סך של ומתן ערבון/ פיקדון להחזר. התשלום יתבצע
אצל גזברות בית הספר.


הלימודים בקורס קונדיטאות סוג 1 , מוכרים לצורך שימוש בפיקדון חיילים משוחררים (פרטים במקום).


נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא מאלה.